O nas

Fundacja „W Kole”prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz społeczeństwa. Będąc współredaktorem portalu www.swiat-dzieci.eu promuje rozwój lokalny w zakresie edukacji, programów dla dzieci, organizacji czasu wolnego i podnoszenia świadomości rodziców.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawi się potrzeba niesienia pomocy.

Mocno wspieramy i organizujemy wolontariat.

Główne cele Fundacji to:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka,

5. promocja i organizacja wolontariatu