Działalność Fundacji „W KOLE” ukierunkowana jest na niesienie pomocy głównie dzieciom i rodzinom żyjącym w środowiskach pozamiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywaniu szans tych rodzin poprzez podnoszenie poziomu ich życia.